Kilpailuohje

KANKAANPÄÄ-RASTIT 4. – 5.8.2012

Kilpailuohje

1. Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjän laatimia erillisohjeita (kilpailuohje).

2. Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja       Lauri Hieta
Valvoja           Olavi Mäkivaara, RasKa
Kartoitus          Mauri Järvinen
Ratamestari, aikuisten radat Raimo Hannukainen
Ratamestari, lasten radat  Pekka Niemensivu
Paikoitus, liikenne     Teuvo Kivistö
Lähdöt            Jukka Katajisto, Erkki Katajisto (lapset)
Tulospalvelu         Jussi Hannukainen
- tulostaulu         Satu ja Ilpo Satama
- maali           Jouni Kivimäki
Tiedottaja          Jari Vaara
Info             Helena Kajaala-Ylikoski
Ensiapu           Raija Asukas
Kilpailukeskus        Esa Juura
Kahvila           Asta Marjamäki
Kuulutus           Markku Joensuu
Muksula           Anja Mielikäinen, Ritva Tuunainen
Jätehuolto          Rauno Keskinen
Kuntosuunnistus       Mauri Järvinen
Palkinnot          Tauno Asukas

3. Tuomarineuvosto

Puheenjohtaja: Taisto Salo (SiikSi)
Jäsenet:

4. Maasto, kartta ja rastimääritteet

Kilpailumaaston pohjoisosan halki kulkee käytöstä poissa oleva rautatie, joten rataa voi vapaasti käyttää etenemisreittinä. Maaston tyyppi vaihtelee kartan eri osissa. Itäosa on pienipiirteistä ja osittain avokallioita käsittävää metsämaastoa, jossa on myös hieman korkeuseroja. Avokallioiden väleissä on pienehköjä suoalueita. Kilpailumaaston keskialueen pohjoisosa on hyvin matalapiirteistä avokallio-suomaastoa, jossa korkeuserojen puuttuminen aiheuttaa helposti samaistamisvirheitä. Etelämpänä kartan keskiosassa sijaitsee kaksi suurehkoa hakkuualuetta, joista toinen on merkitty kilpailukarttaan kielletyksi alueeksi. Kielletty alue yhdessä erittäin vetisen ja majavien patoja käsittävän alueen kanssa on vaikeuttanut ratasuunnittelua, joten kaikkien sarjojen radat eivät ole aivan optimaalisia. Kilpailukarttaan on muutama oja piirretty korostetun leveäksi, mikä kuvaa ojien olevan ylipääsemättömiä. Maaston länsiosa on tyypillistä talousmetsää, jossa on tehty melko runsaasti väljennyshakkuita ja metsänhoitotöitä. Maastonosassa on karttaan merkitsemättömiä juontouria ja hakkuujätettä. Osa Tapani-myrskyn kaatamista puista on korjattu pois maastosta, mutta suuri osa on edelleen korjaamatta, mikä jonkin verran vaikeuttaa suunnistamista. Kilpailualueella on useita metsäautoteitä.

Kilpailualueen luoteisosassa on kilpailukarttaan merkitsemätön leveän ojan ylityspaikka, joka vaikuttaa erityisesti vanhimpien sarjojen ja muiden lyhyiden ratojen suunnistukseen. Ylityspaikka on merkitty lähdössä oleviin mallikarttoihin. Ylityskohtaa on näkevöitetty sinisin kuitunauhoin.

Kivikuvaus on ohjeellinen. Runsaskivisillä alueilla vain suurimmat kivet on merkitty ja myös suurehkoja kiviä saattaa puuttua. Kartat ovat tulostekarttoja 1:10 000, käyräväli 2,5 m, tulostettu 7/2012. Kartan koko on A3, A4S tai A4 kilpailumatkasta riippuen. Kartat ovat muovisuojuksessa. Irralliset rastimääritteet ovat saatavissa esilähdöstä, määritteet on painettu myös karttoihin. Rastimääritteiden kiinnitystarvikkeita ei jaeta järjestäjän toimesta.

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Karttaa ei saa näyttää muille kilpailijoille ennen viimeisen kilpailijan lähtöaikaa!

5. Maali ja leimaustapa

Kilpailussa käytetään maalileimausta. Kaikissa sarjoissa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä.
HUOM! Kilpailusarjojen maalin vieressä on kuntosuunnistajille erillinen maali, jonne johtaa oma maaliviitoitus.

6. Info

Kilpailukeskuksessa on info-piste, jossa kilpailijat voivat hoitaa mahdolliset ilmoittautumisten epäselvyydet, Emit-korttien vuokraukset ja numeroiden muutokset jne.
Epäkuntoisten Emit-kortin tilalle on saatavissa rajoitetusti vuokrakortteja, vuokra on 3 € / kortti. Kadotetusta vuokrakortista peritään uuden hinta (60 €). Emit-numeron muutoksesta peritään 2 €:n korvaus.
Huom ! Vuokratut Emit-kortit palautetaan infoon.

7. Kuntosuunnistus

Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan info-pisteessä, jossa kuntosuunnistajat suorittavat osallistumismaksunsa (8 €/pv) ja vuokraavat (3 €) tarvittaessa Emit-kortin. Maksun suoritettuaan kuntosuunnistajat saavat lipukkeen, jota vastaan he saavat kuntosuunnistuksen lähtöpaikalla (lähdön 1 yhteydessä) ilmoittautuessaan kartan ja halutessaan irralliset rastimääritteet. Mallikartat ovat nähtävissä vain kuntosuunnistuksen lähdössä. Tutustuttuaan mallikarttoihin kuntosuunnistaja saa toimitsijalta haluamansa radan kartan. Kuntosuunnistuksen maali on kilpailusarjojen maalin yhteydessä, missä on ”karsina” kuntosuunnistajille, jota kuntosuunnistajien on ehdottomasti käytettävä. Kuntosuunnistuksen lähtö suljetaan viimeisten kilpailusarjoihin osallistuvien suunnistajien ollessa lähdössä (= viimeinen lähtöaika).

8. Opaspaalu, mallirasti ja 0-leimasin

Opaspaalu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Mallirasti ja emit-kortin tarkistuspiste (0-leimasin) ovat kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä.

9. Lähtöluettelo

Lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailukeskuksessa ja esilähdössä sekä internetissä osoitteessa www.kansu.fi. Tarkista ehdottomasti, että Emit-korttisi numero on oikein lähtöluettelossa. Korjausilmoitus tehdään tarvittaessa infoon.

10. Esilähtö

Kilpailijoita ei erikseen kutsuta esilähtöön. Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavissa esilähdössä. Kilpailunumeroita ei käytetä missään sarjoissa.

11. Lähtö

Kilpailussa on käytössä kaksi lähtöpaikkaa. Lähdöstä 1 lähtevät aikuiset ja lähdöstä 2 lapset (14-v. ja nuoremmat). Lähdössä 1 kilpailijat kutsutaan ”lähtökarsinaan” neljä (4) minuuttia ennen lähtöaikaa. Irralliset rastimääritteet ovat saatavissa heti kilpailijan siirryttyä lähtöalueelle. Emit-kortin nollaus suoritetaan kolme (3) minuuttia ennen lähtöä. Kilpailukartta on nähtävissä 2 min. ennen lähtöä. Kilpailijat siirtyvät oman sarjansa karttalaatikon (vast) viereen minuutin (1 min) ennen lähtöaikaa. Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Lähdön 2 toiminta on kuvattu lasten ratojen erillisohjeissa (kts. kohta 14)
 
HUOM! Emit-kortin numeroa ei tarkasteta, oikeellisuus on kilpailijan vastuulla. Järjestäjälle ilmoitetusta poikkeavalla kortilla kilpailleen suunnistajan suoritus HYLÄTÄÄN (vrt. lajisäännöt 11.518).
Kuntosuunnistajille on lähdön 1 yhteydessä erillinen lähtöpaikka. Kts myös kohdan 7 toimintaohje.

12. Lähtöpaikat, ratapituudet juomapiste

Opastus lähtöön 1 on järjestetty opastekyltein opaspaalulta lähtien. Lähtöön 2 on tavanomainen opastus muovinauhoin. Väri ilmenee opaspaalulta.

LÄHTÖ 1, matka esilähtöön la (4.8) on n. 1 200 m, su n. (5.8.) 200 m.

Sarja    Matka, km    Rasteja    Matka, km    Rasteja
       04.08.     04.08.    05.08.     05.08.
H21A    9,44      16      5,00      11
H21B    7,41      14      3,39      11
H21C    4,68      10      2,68       8
H35     8,18      16      4,42      10
H40     7,79      15      3,91       9
H45     7,24      13      3,79       9
H50     6,30      13      3,39      12
H55     6,18      13      3,07       9
H60     5,68      12      2,95       9
H65     4,54      11      2,68      10
H70     4,03       9      2,52       9
H75     3,54       8      2,35       8
H80     3,16       8      2,24       8
H85     2,87       8      1,82       7
H20     8,18      16      4,16      11
H18     7,52      13      3,08       8
H16     4,99      11      2,82       9
D21A    6,30      13      4,16      11
D21C    3,74       9      2,00       7
D35     5,27      11      3,12       9
D40     4,88      11      3,12       9
D45     4,51       9      2,77       9
D50     4,18       9      2,52       9
D55     4,04       9      2,35       8
D60     3,87       8      2,24       8
D65     3,36       8      2,24       8
D70     2,96       8      1,82       7
D75     2,87       8      1,82       7
D80     2,76       7      1,70       7
D20     5,27      11      2,83      10
D18     4,88      11      2,83      10
D16     4,04      10      2,11       7
Kunto A   5,92      15      4,16      12
Kunto B   4,54      10      3,66      11
Kunto C   3,18       9      2,75      10

LÄHTÖ 2, lasten radat, matka lähtöön la (4.8) on n. 200 m, su n. (5.8.) 650 m

Sarja	  Matka, km    Rasteja	 Matka, km	 Rasteja
 	  04.08.	  04.08.	 04.08.12	 05.08.12
H14	  3,30       9	     2,55	      8
H13	  2,59	   7	     2,33	      9
H12	  1,90       6	     1,86	      6
H12TR	  1,69       6	     1,44	      6
H10RR	  2,70       6	     2,60	      6
D14	  3,30       9	     2,55	      8
D13	  2,59	   7	     2,33	      9
D12	  1,90       6	     1,86	      6
D12TR	  1,69	   6	     1,44	      6
D10RR	  2,70    	   6	     2,60	      6
N-avoin	  1,99	   7	     2,01	      8

Maastossa on yhdessä tienylityskohdassa juomapiste, joka palvelee pisimpien ratojen suunnistajia. Piste on merkitty juomapaikan symbolilla kilpailukarttoihin.

13. Lasten ratojen (H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13, H/D14, N-avoin) erillisohjeet

Kartta on tulostekartta 7/2012, mittakaava 1:10 000, käyräväli 2,5 m. Karttojen koot ovat A5 ja A4. Kartta on muovisuojuksessa. Mallikartta, johon on merkitty K-piste (RR- ja TR-sarjoissa myös kilpailurata), on nähtävissä lähtöpaikalla.

Emit-tarkistuskortin tarkistusliuskan saa lähdössä. Rastimääritteet (pl. RR-sarjat, joissa ei käytetä rastimääritteitä) ovat painettuna karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei käytetä.
Kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Kilpailukartta on nähtävillä lähtökarsinassa. Tarvittaessa kilpailijoille annetaan ohjausta. 3 minuuttia ennen lähtöä tapahtuu Emit-kortin nollaus. 2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-sarjalaisille ja näyttää kartasta lähdön sijainnin, mallirastin, suunnastaa kartan sekä näyttää viitoituksen alun. Muilla sarjoilla tämä on valmistautumisminuutti. TR-sarjoissa on kilpailijoiden nähtävissä kartta, jossa on rata. Muissa sarjoissa nähtävissä mallikartta, jossa on K-piste. 1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle, RR-sarjalaisilla on näin vielä minuutti aikaa tutkia rauhassa karttaa ennen lähtöä. Muidenkin sarjojen kilpailijat saavat karttansa ja voivat näin tutustua rataansa. Lähtöpiste on K-piste.

RR-viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla.

Viitoituksen pituus lauantaina 2700 metriä, sunnuntaina 2600 metriä.

Mallirasti on nähtävillä lähtöpaikalla. Emit-kortin tarkistuspiste (0-leimasin) on kilpailukeskuksessa.

EMIT-kortti leimataan jokaisella rastilla, RR-sarjoissa järjestyksessä RR1, RR2 jne. RR-sarjojen rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radoilla kukin puuttuva tai väärä rastileimaus aiheuttaa 10 minuutin aikasakon, suoritusta ei siis hylätä. TR- ja suoria ratoja suunnistavat leimaavat rasteilla numerojärjestyksessä. Tarkista aina rastikoodi ja varmistu, että olet oikealla rastilla.

Kilpailijat tulevat viimeiseltä rastilta viitoitusta pitkin kilpailukeskuksessa olevaan maaliin,
jossa ajanotto tapahtuu maalileimauksena maaliviivalla olevaan Emit-leimasimeen.
Tämän jälkeen edetään rauhallisesti kortinlukupisteeseen, jossa suoritetaan Emit-kortin luku.

Kaikki lasten ja nuorten (H/D10RR – H/D14-vuotiaiden) kilparadat on mahdollisuus kiertää yhdessä
saattajan tai kaverin kanssa. Lähtö tapahtuu puoli tuntia viimeisen kilpailijan lähdöstä
15 minuutin ajan

RR-, TR- sekä H/D 12 sarjoista palkitaan kaikki osanottajat. Nuoret avoin-sarjassa palkinnot arvotaan. Kts. myös yleisten ohjeiden kohta 17.

Keskeyttäneet tulevat maaliin ja ilmoittavat keskeytyksestään maalitoimitsijalle.

Kielletyille alueille meno aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Kilpailukeskus sijaitsee omakotitalon pihamaalla, mikä tulee huomioida omassa toiminnassa

14. Rastiväliajat ja tulokset

Rastiväliajat ovat kilpailusuorituksen jälkeen tulostettavissa (MTR) infossa. Väliajat ovat nähtävissä myös kisasivuilla internet-osoitteessa www.kansu.fi.

15. Keskeyttäneet

Keskeyttäneet tulevat maaliin normaaliin tapaan (ml maalileimaus -> tulospalveluohjelmaan tieto kilpailijan saapumisesta maaliin) ja ilmoittavat keskeytyksestään maalitoimitsijalle. Muussa tapauksessa suoritus on hylätty.

16. Kielletyt alueet

Maastossa on muutamia kiellettyjä alueita, jotka on merkitty karttaan. Yksi viljelty pelto, joka on jo lajisääntöjen mukaan kielletty alue, on merkitty sekä karttaan että maastoon kielletyksi alueeksi. Lisäksi karttaan on merkitty yksi laajahko ja pari pienempää taimikkoa kielletyiksi alueiksi.

17. Palkintojen jako

Kahden päivän yhteistulosten perusteella juhlallinen palkintojenjako järjestetään sunnuntaina sarjoissa D21A, H21A, D10RR, H10RR, D12TR, H12TR, D12 ja H12. Muut palkittavat voivat noutaa palkintonsa infosta, kun ao. sarjan lopulliset tulokset ovat valmistuneet. Lisäinformaatiota annetaan kenttäkuulutuksella tilanteen mukaan.

Mahdollisesti noutamatta jääviä palkintoja voi tiedustella kilpailun jälkeen numerosta 050 – 3068 486 (Tauno Asukas).

18. Pukeutuminen, pesu ja WC

Pukeutuminen ja pesu tapahtuvat kenttäolosuhteissa, pesupaikalla on lämmin vesi. WC:t ovat käytettävissä vain kilpailukeskuksessa.

19. Ensiapu

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.

20. Muksula

Muksula toimii kilpailukeskuksessa kenttäolosuhteissa.

21. Muut palvelut

Kilpailukeskuksessa on kahvio, makkaranmyyntipiste ja suunnistustarvikemyyjiä. 

Löytötavaroita voi tiedustella kahden viikon ajan kilpailun johtajalta (Lauri Hieta) puhelimitse tai sähköpostilla, p. 050 377 1869, email: lauri.hieta@dnainternet.net.