Kilpailuohjeet

Kankaanpää-rastit 2013 kilpailuohjeet         (pdf-muodossa)

1. Kilpailusäännöt

Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjän laatimia erillisohjeita (kilpailuohje).

2. Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja Tauno Asukas
Valvoja Jukka Vapanen, RasKa
Kartoitus Mauri Järvinen
Ratamestari, aikuisten radat Mauri Järvinen
Ratamestari, lasten radat Raimo Maljanen
Paikoitus, liikenne Teuvo Kivistö
Lähdöt Jukka Katajisto (aikuiset), Erkki Katajisto(lapset)
Tulospalvelu Jussi Hannukainen
– tulostaulu Ilpo Satama
– maali Esa Lindstedt
Tiedottaja Jari Vaara
Info Mikko Loukkalahti, Tapani Torpo
Ensiapu Raija Asukas
Kilpailukeskus Tauno Asukas
Kahvila KanSun naiset
Kuulutus Jorma Mäkinen, Markku Joensuu
Muksula Ei ole
Jätehuolto omatoiminen
Kuntosuunnistus Jukka Katajisto
Palkinnot Tauno Asukas

3. Tuomarineuvosto

Ilmoitetaan ennen kilpailua ilmoitustaululla.

4. Maasto, kartta ja rastimääritteet

Maasto on joillakin alueilla melko pienipiirteistä, osin melko peitteistä ja myös hidaskulkuista. Maastossa vuorottelevat kallioiset mäkialueet sekä niiden väliset kosteikot ja suot, jotka eivät kuitenkaan ole kool-taan laajoja. Kilpailualue on tyypillistä talousmetsää ja sisältää eri-ikäisiä taimikoita. Maastossa on myös metsänhoitotöiden aiheuttamia eri-ikäisiä ajouria, joita ei ole merkitty karttoihin. Joillakin alueilla on haittaa tuulen kaatamista puista. Kilpailualuetta rikkovat muutamat metsäautotiet ja lammet. Sunnuntain kilpailussa korkeuserot ovat kohtalaiset kartan itäosassa.

Katajalammen laskuojaan on rakennettu neljä (4) ylityspaikkaa aikaisempien lisäksi. Ylityspaikat on merkattu karttaan ratatiedoston merkeillä. Ojan yli pääsee joissakin paikoissa myös hyppäämällä.

Kilpailualueella on kesän aikana palanut pieni paloalue, jota ei ole merkitty erikseen kilpailukarttaan.

Kivikuvaus on ohjeellinen. Runsaskivisillä alueilla vain suurimmat kivet on merkitty ja myös suurehkoja kiviä saattaa puuttua. Kartat ovat tulostekarttoja 1:10 000, käyräväli 2,5 m, tulostettu 7/2013. Kartan koko on pääosin A4, pisimmillä radoilla A3. Lasten ratojen kartat ovat kokoa A5. Kartat ovat muovisuojukses-sa. Irralliset rastimääritteet ovat saatavissa lähdöstä, määritteet on painettu myös karttoihin. Rastimäärit-teiden kiinnitystarvikkeita ei jaeta järjestäjän toimesta.

Karttoja ei kerätä pois maalissa. Karttaa ei saa näyttää muille kilpailijoille ennen viimeisen kilpailijan lähtöaikaa!

5. Maali ja leimaustapa

Kilpailussa käytetään maalileimausta. Kaikissa sarjoissa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä.

HUOM 1: Lähdöstä 1 lähteneiden sarjojen kilpailijoilla ei ole viimeiseltä rastilta viitoitusta maaliin.

HUOM 2: Kilpailusarjojen maalin vieressä on kuntosuunnistajille erillinen maali, jonne johtaa oma maa-liviitoitus.

6. Info

Kilpailukeskuksessa on info-piste, jossa kilpailijat voivat hoitaa mahdolliset ilmoittautumisten epäselvyy-det, Emit-korttien vuokraukset ja numeroiden muutokset jne.
Epäkuntoisten Emit-kortin tilalle on saatavissa rajoitetusti vuokrakortteja, vuokra on 3 € / kortti. Kadote-tusta vuokrakortista peritään uuden hinta (80 €). Emit-numeron muutoksesta peritään 2 €:n korvaus.
Huom ! Vuokratut Emit-kortit palautetaan infoon.

7. Kuntosuunnistus

Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan info-pisteessä, jossa kuntosuunnistajat suorittavat osallistumismak-sunsa (8 €/pv) ja vuokraavat (3 €) tarvittaessa Emit-kortin ja valitsevat mallikartoista sen radan, minkä haluavat mennä ja ilmoittavat sen toimitsijalle, jonka jälkeen saavat lipukkeen, jonka suunnistaja vie lähtö yhden (lähtö1) vieressä olevalle kuntosuunnistustoimitsijalle, joka antaa lipukkeen mukaisen kartan ja lähettää suunnistajan maastoon.
Kuntosuunnistuksen maali on kilpailusarjojen maalin yhteydessä, missä on ”karsina” kuntosuun-nistajille, jota kuntosuunnistajien on ehdottomasti käytettävä. Kuntosuunnistuksen lähtö suljetaan viimeisten kilpailusarjoihin osallistuvien suunnistajien ollessa lähdössä (= viimeinen lähtöaika).

8. Kilpailukeskuskartta ja opaskartta

Kilpailukeskuskartta on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Toimitaan pienellä alueella joten ei erillistä opas-paalua.
Lähtöihin on opaskyltit kilpailukeskuksessa. Lähtöopaskartta on nähtävillä kilpailukeskuksessa.
Mallirasti ja emit- kortin tarkistuspiste (0-leimasin) ovat kilpailukeskuksessa.

9. Lähtöluettelo

Lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailukeskuksessa ja esilähdössä sekä internetissä osoitteessa www.kansu.fi. Tarkista ehdottomasti, että Emit-korttisi numero on oikein lähtöluettelossa. Korjausilmoi-tus tehdään tarvittaessa infoon.

10. Esilähtö

Kilpailijoita ei erikseen kutsuta esilähtöön. Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavissa esilähdössä. Kilpailu-numeroita ei käytetä missään sarjoissa.

11. Lähtö

Kilpailussa on käytössä kaksi lähtöpaikkaa. Lähdöstä 1 lähtevät aikuiset ja lähdöstä 2 lapset (14-v. ja nuo-remmat). Lähdössä 1 kilpailijat kutsutaan ”lähtökarsinaan” neljä (4) minuuttia ennen lähtöaikaa. Irralliset rastimääritteet ovat saatavissa heti kilpailijan siirryttyä lähtöalueelle. Emit-kortin nollaus suoritetaan kol-me (3) minuuttia ennen lähtöä. Kilpailukartta on nähtävissä 2 min. ennen lähtöä. Kilpailijat siirtyvät oman sarjansa karttalaatikon (vast) viereen minuutin (1 min) ennen lähtöaikaa. Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Lähdön 2 toiminta on kuvattu lasten ratojen erillisohjeissa (kts. kohta 14)

HUOM! Emit-kortin numeroa ei tarkasteta, oikeellisuus on kilpailijan vastuulla. Järjestäjälle ilmoitetusta poikkeavalla kortilla kilpailleen suunnistajan suoritus HYLÄTÄÄN (vrt. lajisäännöt 11.518).
Kuntosuunnistajille on lähdön 1 yhteydessä erillinen lähtöpaikka. Kts myös kohdan 7 toimintaohje.

12. Lähtöpaikat, ratapituudet juomapiste
.
Opastus lähtöihin on järjestetty opastekyltein kilpailukeskuksesta.

LÄHTÖ 1, la(3.8) 150 m su(4,8) 750 m

LÄHTÖ 2. la(3.8) 690 m su(4.8) 500m


Sarja Matka, km Rasteja Matka, km Rasteja
3.8. 3.8. 4.8. 4.8.
H21A 4,7 16 9,1 19
H21AL 4,2 11 5,6 13
H21C 2,3 5 2,4 9
H35 4,5 11 7,5 15
H40 4,5 11 7,5 15
H45 4,5 11 7,5 15
H50 3,1 10 5,9 11
H55 3,1 10 5,9 11
H60 2,7 10 5,7 11
H65 2,6 11 5,6 11
H70 2,1 9 3,3 10
H75 2,1 9 3,3 10
H80 1,9 6 2,0 7
H85 1,9 6 2,0 7
H20 4,5 11 7,5 15
H18 3,1 10 5,9 11
H16 2,7 10 5,7 11
D21A 4,2 11 5,6 13
D21C 2,3 5 2,4 9
D35 2,6 10 3,5 9
D40 2,6 10 3,5 9
D45 2,3 9 2,8 9
D50 2,3 9 2,8 9
D55 2,2 8 2,6 9
D60 2,2 8 2,6 9
D65 2,2 8 2,6 9
D70 1,9 6 2,0 7
D75 1,9 6 2,0 7
D80 1,9 6 2,0 7
D20 2,4 10 5,5 11
D18 2,6 10 3,5 9
D16 2,3 9 2,8 9
Kunto A 4,2 11 7,5 15
Kunto B 2,6 10 3,5 9
Kunto C 2,3 6 2,4 9

LÄHTÖ 2, lasten radat, matka lähtöön la (3.8) on n. 700 m, su n. (4.8.) 600 m

Sarja Matka, km Rasteja Matka, km Rasteja
4.8. 4.8. 4.8. 4.8.
H14 2,7 11 2,4 9
H13 2,2 11 1,9 9
H12 1,5 9 1,3 7
H12TR 1,2 6 1,3 6
H10RR 1,83 km 1,72 km
D14 2,2 11 1,9 9
D13 1,9 12 1,8 9
D12 1,5 9 1,3 7
D12TR 1,2 6 1,3 6
D10RR 1,83 km 1,72 km
N-avoin 2,7 11 2,4 9

Huom! Sunnuntaina on pitkien ratojen loppupuolella juomapiste.

13. Lasten ratojen (H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13, H/D14, N-avoin) erillisohjeet

Kartta on tulostekartta 7/2013, mittakaava 1:10 000, käyräväli 2,5 m. Karttojen koot ovat A5 . Kartta on muovisuojuksessa. Mallikartta, johon on merkitty K-piste (RR- ja TR-sarjoissa myös kilpailurata), on nähtävissä lähtöpaikalla.

Emit-tarkistuskortin tarkistusliuskan saa lähdössä. Rastimääritteet (pl. RR-sarjat, joissa ei käytetä rasti-määritteitä) ovat painettuna karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei käytetä.
Kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Kilpailukartta on nähtävillä lähtökar-sinassa. Tarvittaessa kilpailijoille annetaan ohjausta. 3 minuuttia ennen lähtöä tapahtuu Emit-kortin nolla-us. 2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-sarjalaisille ja näyttää kartasta lähdön sijainnin, mallirastin, suunnastaa kartan sekä näyttää viitoituksen alun. Muilla sarjoilla tämä on valmistautumismi-nuutti. TR-sarjoissa on kilpailijoiden nähtävissä kartta, jossa on rata. Muissa sarjoissa nähtävissä malli-kartta, jossa on K-piste. 1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle, RR-sarjalaisilla on näin vielä minuutti aikaa tutkia rauhassa karttaa ennen lähtöä. Muidenkin sarjojen kilpailijat saavat karttansa ja voi-vat näin tutustua rataansa. Lähtöpiste on K-piste.

RR-viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla.

Viitoituksen pituus on lauantaina 1830 metriä, sunnuntaina 1720 metriä.

Mallirasti on nähtävillä lähtöpaikalla. Emit-kortin tarkistuspiste (0-leimasin) on kilpailukeskuksessa.

EMIT-kortti leimataan jokaisella rastilla, RR-sarjoissa järjestyksessä RR1, RR2 jne. RR-sarjojen rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radoilla kukin puuttuva tai väärä rastileimaus aiheuttaa 10 minuutin aikasa-kon, suoritusta ei siis hylätä. TR- ja suoria ratoja suunnistavat leimaavat rasteilla numerojärjestyksessä. Tarkista aina rastikoodi ja varmistu, että olet oikealla rastilla.

Kilpailijat tulevat viimeiseltä rastilta viitoitusta pitkin kilpailukeskuksessa olevaan maaliin,
jossa ajanotto tapahtuu maalileimauksena maaliviivalla olevaan Emit-leimasimeen.
Tämän jälkeen edetään rauhallisesti kortinlukupisteeseen, jossa suoritetaan Emit-kortin luku.

Kaikki lasten ja nuorten (H/D10RR – H/D14-vuotiaiden) kilparadat on mahdollisuus kiertää yhdessä
saattajan tai kaverin kanssa. Lähtö tapahtuu puoli tuntia viimeisen kilpailijan lähdöstä
15 minuutin ajan

RR-, TR- sekä H/D 12 sarjoista palkitaan kaikki osanottajat. Nuoret avoin-sarjassa palkinnot arvotaan. Kts. myös yleisten ohjeiden kohta 17.

Keskeyttäneet tulevat maaliin ja ilmoittavat keskeytyksestään maalitoimitsijalle.

Kielletyille alueille meno aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Kilpailukeskus sijaitsee omakotitalon piha-maalla, mikä tulee huomioida omassa toiminnassa

14. Rastiväliajat ja tulokset

Rastiväliajat ovat kilpailusuorituksen jälkeen tulostettavissa (MTR) infossa. Väliajat ovat nähtävissä myös kisasivuilla internet-osoitteessa www.kansu.fi.

15. Keskeyttäneet

Keskeyttäneet tulevat maaliin normaaliin tapaan (ml. maalileimaus -> tulospalveluohjelmaan tieto kilpai-lijan saapumisesta maaliin) ja ilmoittavat keskeytyksestään maalitoimitsijalle. Muussa tapauksessa suori-tus on hylätty.

16. Kielletyt alueet

Ei ole

17. Palkintojen jako

Palkinnot jaetaan kahden päivän yhteistulosten perusteella. Koska toiminnat ovat pienellä alueella, ei yh-teispalkitsemisia suoriteta kuulutusten perusteella. Sarjan valmistuttua palkinnot on noudettavissa infossa.

Mahdollisesti noutamatta jääviä palkintoja voi tiedustella kilpailun jälkeen numerosta 050 – 3068 486 (Tauno Asukas).

18. Pukeutuminen, pesu ja WC

Pukeutuminen ja pesu tapahtuvat kenttäolosuhteissa, pesupaikalla on lämmin vesi. WC:t ovat käytettävis-sä vain kilpailukeskuksessa.

19. Ensiapu

Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.

20. Muksula

Muksulaa ei ole kilpailun järjestäjän toimesta järjestetty.

21. Muut palvelut

Kilpailukeskuksessa on kahvio, makkaranmyyntipiste ja suunnistustarvikemyyjiä.

Löytötavaroita voi tiedustella kahden viikon ajan kilpailun johtajalta (Tauno Asukas) puhelimitse tai sähköpostilla, p. 050 – 3068 486, email: tauno.asukas@dnainternet.net.

Tervetuloa!

Kankaanpään Suunnistajat ry