Valvojan lausunto

Avoin kansallinen 2-päiväinen pyöräsuunnistuskilpailu 18 – 19.5.2013
D/H 21 sarjoissa EM-näyttökilpailu ja D/H 20-sarjoissa MM-
näyttökilpailu

Valvojan lausunto

Kankaanpään Suunnistajien kokeneet järjestäjät ovat tehneet useimpien kilpailijoiden ennestään tuntemaan maastoon Jämin kankaille pyöräsuunnistuskilpailut.
11.4.2013 maastossa oli vielä täydellinen hiihtokeli ja hoidetut ladut. Järjestäjillä on pitänyt lumien sulamisen jälkeen kiirettä.

Maasto
Jämin alueen runsasurainen kangasmaasto.
Maastossa on jonkin verran myrskyn kaatamia puita, urilla olevat rungot on merkitty kilpailukarttoihin.

Kartta
Kartan vihreät kuvaukset ovat joitakin vuosia vanhoja ja sinä aikana vihreiden alueiden näkyvyys ja kulkukelpoisuus on parantunut.
Samoin kartan aukot ovat saaneet kasvullisuutta, kartan aukkokuvaus ei kaikilta osin vastaa maastoa.
Yllä mainituilla asioilla ei ole vaikutusta kisan sujuvuuteen.

Urat
Urat on päivitetty kuluneen kevään aikana.
Urat ovat pääosin jonkin verran parempia kuin mitä kartan uraluokitus antaa ymmärtää, kyseessä on hyväpohjainen kangasmaasto.

Turvallisuus
Maasto on nopeakulkuista, pysy oikealla puolella, varovaisuutta risteyksissä ja ota huomioon urilla liikkuvat kuntoilijat.

Muuta
Kartan tiheissä urastoissa maltti on valttia.
EmiTag käytössä, palauta mieleesi sillä leimaaminen.

Timo Laurila
Jalasjärven Jalas