Kilpailuohjeet

Kankaanpää-rastit sunnuntaina 3.8.2014
Alustavat kilpailuohjeet

1. Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjän laatimia erillisohjeita (kilpailuohje).

2. Toimihenkilöt
Kilpailunjohtaja Markku Joensuu
Valvoja Seppo Sipilä, RasKa
Kartoitus Mauri Järvinen
Ratamestari, aikuisten radat Mauri Järvinen
Ratamestari, lasten radat Raimo Hannukainen
Paikoitus, liikenne Lauri Ahopelto
Lähdöt Jukka Katajisto ja Tapio Laurila (aikuiset), Erkki Katajisto (lapset)
Tulospalvelu Jussi Hannukainen
– tulostaulu Satamat
– maali Esa Lindstedt
Tiedottaja Jari Vaara
Info Lauri Hieta, Tapani Torpo
Ensiapu Leena Loukkaanhuhta
Kilpailukeskus rakenteet Raimo Maljanen
Kahvila KanSun naiset
Kuulutus Jari Vaara
Muksula Maria Taanila
Jätehuolto omatoiminen
Kuntosuunnistus Infopiste
Palkinnot Tauno Asukas, Lauri Hieta

3. Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja: Jari Holmberg Ulvilan Ura
Jäsenet: Kaisa Kallio Siikaisten Sisu ja Matti Aho Länsi-Lavian Loiske

4. Maasto, kartta ja rastinmääritteet
Kilpailumaasto on suppea, sillä viime talvella 2014 tehtyjen pääte- ja harvennushakkuiden johdosta osa käytettäväksi suunnitellusta maastosta on jouduttu hylkäämään. Varsinkin kilpailualueen eteläosassa on pienipiirteisiä ja pääosin hyväpohjaisia avokallioalueita. Kilpailualue käsittää myös hidaskulkuista talousmetsää. KARTTA 1:10 000, käyräväli 2,5 metriä.

Kartta on muovisuojuksessa. Irralliset rastinmääritteet ovat saatavissa lähdöstä, määritteet on painettu myös karttoihin. Rastinmääritteiden kiinnitystarvikkeita ei jaeta järjestäjän toimesta.
Karttoja ei kerätä pois maalissa. Karttaa ei saa näyttää muille kilpailijoille ennen viimeisen kilpailijan lähtöaikaa!

5. Maali ja leimaustapa
Kilpailussa käytetään maalileimausta. Kaikissa sarjoissa on käytössä Emit-leimausjärjestelmä.
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin.
Kilpailusarjojen maalin vieressä on kuntosuunnistajille erillinen maali.

6. Info
Kilpailukeskuksessa on info-piste, jossa kilpailijat voivat hoitaa mahdolliset ilmoittautumisten epäselvyy-det, Emit-korttien vuokraukset ja numeroiden muutokset jne.
Epäkuntoisten Emit-kortin tilalle on saatavissa rajoitetusti vuokrakortteja, vuokra on 3 € / kortti. Kadote-tusta vuokrakortista peritään uuden hinta (80 €). Emit-numeron muutoksesta peritään 2 €:n korvaus.
Huom ! Vuokratut Emit-kortit palautetaan infoon.

7. Kuntosuunnistus
Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan info-pisteessä, jossa kuntosuunnistajat suorittavat osallistumismaksunsa (8 €) ja vuokraavat (3 €) tarvittaessa Emit-kortin sekä valitsevat mallikartoista radan.Tämän jälkeen he ilmoittavat valitsemansa radan toimitsijalle. Toimitsija antaa suunnistajalle lipukkeen, jonka tämä vie lähtö yhden (lähtö1) vieressä olevalle kuntosuunnistustoimitsijalle, joka antaa suunnistajalle lipukkeen mukaisen kartan ja lähettää hänet maastoon.
Kuntosuunnistuksen maali on kilpailusarjojen maalin yhteydessä, missä on kuntosuunnistajille oma ”karsina”, jota heidän on ehdottomasti käytettävä. Kuntosuunnistuksen lähtö suljetaan viimeisten kilpailusarjoihin osallistuvien suunnistajien ollessa lähdössä (= viimeinen lähtöaika).

8. Kilpailukeskuskartta ja opaskartta
Kilpailukeskuskartta on nähtävillä internetissä ja kilpailukeskuksessa.
Lähtöihin on opaskyltit kilpailukeskuksessa. Lähtöopaskartta on nähtävillä kilpailukeskuksessa.
Mallirasti ja emit- kortin tarkistuspiste (0-leimasin) ovat kilpailukeskuksessa.

9. Lähtöluettelo
Lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailukeskuksessa ja esilähdössä sekä internetissä osoitteessa www.kansu.fi. Tarkista ehdottomasti, että Emit-korttisi numero on oikein lähtöluettelossa. Korjausilmoi-tus tehdään tarvittaessa infoon.

10. Esilähtö
Kilpailijoita ei erikseen kutsuta esilähtöön. Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavissa esilähdössä. Kilpailu-numeroita ei käytetä.

11. Lähtö
Kilpailussa on käytössä kaksi lähtöpaikkaa. Lähdöstä 1 lähtee osa aikuisista (pisimmät radat) ja lähdöstä 2 lyhyempiä ratoja suunnistavat aikuiset. Lähdöissä kilpailijat kutsutaan ”lähtökarsinaan” neljä (4) minuuttia ennen lähtöaikaa. Irralliset rastinmääritteet ovat saatavissa heti kilpailijan siirryttyä lähtöalueelle. Emit-kortin nollaus suoritetaan kolme (3) minuuttia ennen lähtöä. Kilpailukartta on nähtävissä 2 min. ennen lähtöä. Kilpailijat siirtyvät oman sarjansa karttalaatikon (vast) viereen minuutin (1 min) ennen lähtöaikaa. Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Lasten lähdön toiminta on kuvattu lasten ratojen erillisohjeissa (kts. kohta 13)

HUOM! Emit-kortin numeroa ei tarkasteta, oikeellisuus on kilpailijan vastuulla. Järjestäjälle ilmoitetusta poikkeavalla kortilla kilpailleen suunnistajan suoritus HYLÄTÄÄN (vrt. lajisäännöt 11.518).
Kuntosuunnistajille on lähdön 1 yhteydessä erillinen lähtöpaikka. Kts myös kohdan 7 toimintaohje.

12. Lähtöpaikat, ratapituudet ja rastien lukumäärä
.
Opastus lähtöihin on järjestetty opastekyltein kilpailukeskuksesta.
Matka lähtöön 1: 1,8 km ja lähtöön 2: 2,8 km
Sarja, Matka (km) / Rasteja / Lähtö
H21A, 5,20 / 19 / 1
H21C 1,69 / 7 / 1
H35 4,65 / 16 / 1
H40 4,65 / 16 / 1
H45 4,65 / 16 / 1
H50 2,89 / 13 / 2
H55 2,89 / 13 / 2
H60 2,88 / 13 / 2
H65 2,60 / 11 / 2
H70 1,97 / 10 / 1
H75 1,97 / 10 / 1
H80 1,71 / 9 / 1
H85 1,71 / 9 / 1
H20 4,65 / 16 / 1
H18 2,89 / 13 / 2
H16 2,88 / 13 / 2
D21A 4,60 / 17 / 1
D21C 1,69 / 7 / 1
D35 2,66 / 11 / 2
D40 2,66 / 11 / 2
D45 2,4 / 12 /1
D50 2,4 / 12 / 1
D55 2,3 / 11 / 1
D60 2,3 / 11 / 1
D65 2,3 / 11 / 1
D70 1,71 / 9 / 1
D75 1,71 / 9 / 1
D80 1,71 / 9 / 1
D20 2,66 / 11 / 2
D18 2,66 / 11 / 2
D16 2,4 / 12 / 1
Kunto A 4,6 / 17 / 1
Kunto B 2,4 / 12 / 1
Kunto C 1,69 / 7 / 1

LÄHTÖ 1, lasten radat, matka lähtöön 1,8 km
Sarja, Matka, Rasteja
H14 2,4 / 9
H13 1,9 / 8
H12 1,8 / 7
H12TR 1, / 7
H10RR 2,55 / 6
D14 2,0 / 8
D13 1,9 / 8
D12 1,8 / 7
D12TR 1,6 / 7
D10RR 2,55 / 6

13. Lasten ratojen (H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D13, H/D14, N-avoin) erillisohjeet

Kartta on tulostekartta 7/2014, mittakaava 1:10 000, käyräväli 2,5 m. Kartan koko on A5. Kartta on muovisuojuksessa. Mallikartta, johon on merkitty K-piste (RR- ja TR-sarjoissa myös kilpailurata), on nähtävissä lähtöpaikalla.

Emit-tarkistuskortin tarkistusliuskan saa lähdössä. Rastimääritteet (pl. RR-sarjat, joissa ei käytetä rasti-määritteitä) ovat painettuna karttaan. Irrallisia rastimääritteitä ei käytetä.
Kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Kilpailukartta on nähtävillä lähtökar-sinassa. Tarvittaessa kilpailijoille annetaan ohjausta. 3 minuuttia ennen lähtöä tapahtuu Emit-kortin nollaus. 2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-sarjalaisille ja näyttää kartasta lähdön sijainnin, mallirastin, suunnastaa kartan sekä näyttää viitoituksen alun. Muilla sarjoilla tämä on valmistautumisminuutti. TR-sarjoissa on kilpailijoiden nähtävissä kartta, jossa on rata. Muissa sarjoissa nähtävissä mallikartta, jossa on K-piste. 1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle, RR-sarjalaisilla on näin vielä minuutti aikaa tutkia rauhassa karttaa ennen lähtöä. Muidenkin sarjojen kilpailijat saavat karttansa ja voi-vat näin tutustua rataansa. Lähtöpiste on K-piste.

RR-viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Viitoituksen pituus on 2550 metriä.

Mallirasti on nähtävillä lähtöpaikalla. Emit-kortin tarkistuspiste (0-leimasin) on kilpailukeskuksessa.
EMIT-kortti leimataan jokaisella rastilla, RR-sarjoissa järjestyksessä RR1, RR2 jne. RR-sarjojen rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radoilla kukin puuttuva tai väärä rastileimaus aiheuttaa 10 minuutin aikasa-kon, suoritusta ei siis hylätä. TR- ja suoria ratoja suunnistavat leimaavat rasteilla numerojärjestyksessä. Tarkista aina rastikoodi ja varmistu, että olet oikealla rastilla.
Kilpailijat tulevat viimeiseltä rastilta viitoitusta pitkin kilpailukeskuksessa olevaan maaliin,
jossa ajanotto tapahtuu maalileimauksena maaliviivalla olevaan Emit-leimasimeen.
Tämän jälkeen edetään rauhallisesti kortinlukupisteeseen, jossa suoritetaan Emit-kortin luku.

Kaikki lasten ja nuorten (H/D10RR – H/D14-vuotiaiden) kilparadat on mahdollisuus kiertää yhdessä
saattajan tai kaverin kanssa. Lähtö tapahtuu puoli tuntia viimeisen kilpailijan lähdöstä 15 minuutin ajan.

RR-, TR- sekä H/D 12 sarjoista palkitaan kaikki osanottajat. Keskeyttäneet tulevat maaliin ja ilmoittavat keskeytyksestään maalitoimitsijalle. Kielletyille alueille meno aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

14. Rastiväliajat ja tulokset
Rastiväliajat ovat kilpailusuorituksen jälkeen tulostettavissa (MTR) infossa. Väliajat ja tulokset ovat nähtävissä myös kisasivuilla internet-osoitteessa www.kansu.fi.

15. Keskeyttäneet
Keskeyttäneet tulevat maaliin normaaliin tapaan (ml. maalileimaus -> tulospalveluohjelmaan tieto kilpai-lijan saapumisesta maaliin) ja ilmoittavat keskeytyksestään maalitoimitsijalle.

16. Kielletyt alueet
Pansian teollisuusalueelle ja Kuninkaanlähteelle johtavaa tietä ei saa käyttää kilpailussa etenemisreittinä eikä sitä saa ylittää (pl. meno lähtöpaikoille, jolloin tien ylityskohta on vartioitu). Tiealue on merkitty kielletyksi alueeksi karttaan. Kaikki kilpailijat alittavat tien samasta kohdasta, otettu huomioon ratasuunnittelussa.

17. Palkintojen jako
Sarjan valmistuttua palkinnot on noudettavissa infossa. Palkittavien määrä on sarjoittain nähtävissä ilmoitustaululla. Noutamatta jääviä palkintoja voi tiedustella kilpailun jälkeen numerosta 040-5213218.

18. Pukeutuminen, pesu ja WC
Naisten pukeutuminen ja WC:t ovat keilahallin käytävällä, miesten WC:t sijaitsevat kuntoutuskeskuksen pääoven läheisyydessä.
Pesu: maksua vastaan kuntoutuskeskuksessa (kts hinnat opaskartasta). Kankaanpään liikuntakeskuksessa on ilmaiset pukuhuoneet ja suihkut, noin 2 km kilpailukeskuksesta.
Huom! Lähdöissä ei ole WC:itä.

19. Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.

20. Muksula
Naisten pukutilan läheisyydessä

21. Muut palvelut
Kilpailukeskuksessa on kahvio.
Löytötavaroita voi tiedustella kahden viikon ajan kilpailun johtajalta (Markku Joensuu) puhelimitse tai sähköpostilla, p. 040-5213218, email: jmarkku@nic.fi.

22. Majoitustietoja/Kankaanpään Kuntoutuskeskus (kilpailukeskus)
1 hh 73,00 eur/vrk
2 hh 80,00 eur/vrk
4 hlön rivitalohuoneisto 152,00 eur/vrk
– makuuhuone, olohuone, keittiö ja sauna
Huonevaraukset numerosta (02) 57 333 tai respa@kuntke.fi
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, 38700 Kankaanpää

Tervetuloa!
Kankaanpään Suunnistajat ry