Valvojan lausunto

Kilpailuohjeessa oleva maastokuvaus on sen verran hyvä, että siihen ei minulla valvojana ole mitään lisättävää. Kartta on kokeneen Mauri Järvisen käsialaa ja kuvaa maastoa hyvin. Itäosassa muutamat pisimmät radat kulkevat harvennushakkuualueen läpi, risuja on mutta ne eivät mielestäni hidasta menoa kovinkaan paljoa. Kiellettyjä alueita ei ole kuin ohjeissa mainittu tie, jonka alitus tapahtuu reppurännin kautta.

Radat ovat tyypilliset keskimatkan radat, tarkkoja rastivälejä pienipiirteisessä maastossa ja aika paljon rasteja. Lasten ratojen alkuosa kulkee pienipiirteisellä osittain peitteisellä alueella, jolloin rastien näkyvyys ei ole paras mahdollinen. Parilla rastilla on tämän vuoksi hiukan tehty harvennustöitä, jotta lapsetkin näkevät ne paremmin.

Onnea ja menestystä metsään!

Seppo Sipilä, kilpailun valvoja