Kilpailuohjeet

Ohje pdf-tiedostona

Avoin kansallinen 1-päiväinen suunnistuskilpailu Kankaanpää-rastit 28.7.2018

KILPAILUOHJE

1. Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä ja järjestäjien laatimia erillisohjeita (kilpailuohje).

2. Toimihenkilöt
Kilpailun johtaja:                    Raimo Maljanen
Valvoja:                                 Tuomo Mikkola, RasKa
Ratamestari:                          aikuisten ja lasten radat Raimo Hannukainen
Kartoitus:                               Markku Joensuu, Mauri Järvinen
Tulospalvelu:                         Jussi Hannukainen
Tulostaulu:                             Ilpo Satama
Lähdöt:                                  Jukka Katajisto (lähtö 1) ja Erkki Katajisto (lähtö 2)
Maali:                                     Jouni Kivimäki
Palkinnot:                               Raimo Maljanen
Kuntosuunnistus:                   Mauri Järvinen
Kuulutus:                                Jari Vaara
Kilpailukeskus:                        Esa Lindstedt
Liikenneopastus ja paikoitus: Teuvo Kivistö
Info:                                        Lauri Ahopelto
Kahvio:                                   KanSun naiset
Ensiapu:                                 Leena Loukkaanhuhta
Muksula:                                 Kahvion henkilökunta

3. Tuomarineuvosto
Ilmoitetaan ilmoitustaululla ennen kilpailua.

4. Maasto ja kartta ja rastimääritteet

4.1 Maastokuvaus
Kartan eteläisin osa on aluetta, josta ei ole aikaisemmin ollut suunnistuskarttaa. Puolustusvoimien suunnistustapahtumissa alueella on jonkin verran suunnistettu peruskartalla. Alueen ensikartoituksen on tehnyt Markku Joensuu syksyn 2017 – kevään 2018 kuluessa. Hän on myös ajantasaistanut Kyrönkankaantien eteläpuolisen kangasalueen. Em. tien pohjoispuolisen alueen on ajantasaistanut Mauri Järvinen alkukesällä 2018.
Kartan maasto on selkeästi kaksijakoinen. Eteläosa on talousmetsää, jota rikkovat länsiosassa viljellyt peltoalueet. Kartan kaakkoisosan mäkialueiden väleissä on laajahko suoalue. Etenemisnopeus on selkeästi hitaampi kuin kartan pohjoisosan kangasalueella. Karttaan merkittyjä pystyvihreitä alueita kannattaa välttää reitinvalinnoilla aina, kun se on mahdollista.

Kartan pohjoisosa, etenkin itä-länsi-suuntaisen maantien pohjoispuolinen alue on pohjoissatakuntalaista kuivaa hiekkakangasta. Alue on myös puolustusvoimien harjoitusaluetta. Alueella on runsaasti eritasoisia uria (ajoteitä, ajopolkuja, eriasteisia jalan kuljettavia polkuja, ”juontouran” symbolilla merkittyjä ajouria jne.). Maaston kuluneisuudesta johtuen osa alueesta on osin vaikeasti kuvattavissa suunnistuskartan kuvausohjeiden mukaan. Eriasteisten urien (tiet, ajopolut, polut jne.) lisäksi alueella on keltaisella värillä merkittyjä ”väyliä”, jotka saattavat suunnistajasta näyttää ajourilta. Varsinkin harjoitusjoukkojen käyttämät majoitusalueet ovat kuluneita ja niillä on urastoa, jota kaikkea ei ole sen runsauden tai epämääräisyyden takia voitu merkitä karttaan. Osalla alueesta on tehty jokin aika sitten taimikkojen raivausta, mikä alentaa merkittävästi etenemisnopeutta muuten vauhdikkaan etenemisen mahdollistavassa kangasmaastossa.

Lähdöstä 1 lähtevät kilpailijat ylittävät kahdesti liikennöidyn maantien. Ensimmäinen ylitys tapahtuu ilman liikenteen ohjausta, joten kilpailijoiden tulee noudattaa varovaisuutta tien ylityksessä. Toinen ylitys tapahtuu maalia lähestyttäessä vartioidussa ylityskohdassa, mutta tässäkin on syytä olla varovainen. Myös lähdöstä 2 lähtevät kilpailijat ylittävät liikennöidyn tien ennen maaliin tuloa samasta kohdasta kuin lähdöstä 1 lähteneet kilpailijat.

4.2 Kartta ja rastimääritteet
Kilpailukartta on tulostekartta 6/2018 käyräväli 5 m, mittakaava 1:10 00 sarjoissa H/D16 – 55; mittakaava 1:7 500 sarjoissa H/D10RR – H/D14 sekä H/D60 – 80 ja H85. Kartat ovat muovisuojuksessa.
Rastimääritteet on painettu karttoihin, irralliset määritteet lähdössä 1 (H/D 16 ja vanhemmat sarjat). Rastimääritteiden kiinnitystarvikkeita ei jaeta järjestäjien toimesta.
Pisimmillä radoilla on kaksi juomapistettä (vesi), jotka on merkitty karttaan.
Kartan saa pitää maaliin tulon jälkeen, mutta sitä ei saa näyttää vielä kilpailuun lähtemättömille suunnistajille.

5. Sarjat, matkat ja rastit
Sarja     Matka (km) Rastit (kpl)  Sarja    Matka (km) Rastit (kpl)
H21       11,50          20               D21      6,79           12
H35       9,16           16               D35       6,08           10
H40       7,63           12               D40       5,32           10
H45       7,63           12               D45       5,32           10
H50       6,79           12               D50       4,90             8
H55       6,79           12               D55       4,90             8
H60       6,08           10               D60       3,98             7
H65       5,32           10               D65       3,98             7
H70       4,90             8               D70       3,12             6
H75       3,98             7               D75       3,12             6
H80       3,12             6               D80       2,54             5
H85       3,12             6
H20       9,16           16               D20       6,08           10
H18       7,63           12               D18       5,32           10
H16       5,48           11               D16       4,36             7
H14       4,06             7               D14       3,24             7
H12       2,78             6               D12       2,78             6
H12TR  2,25             6               D12TR   2,25             6
H10RR  2,70             5               D10RR  2,70             5
Kunto A 5,66             9
Kunto B 3,21             7

6. Opastus lähtöön
Viitoitus lähtöihin alkaa opaspaalulta. Matka lähtöön 1 on noin 800 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10RR – H/D14) noin 700 m. Viitoitusten värit selviävät opaspaalulta.

7. Maali ja leimaustapa
Kilpailussa käytetään maalileimausta. Kaikissa sarjoissa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Kuntosuunnistajat tulevat maalissa omaan ”karsinaan”, jota kuntosuunnistajien on ehdottomasti käytettävä.

8. Info
Kilpailukeskuksessa on infopiste, jossa kilpailijat voivat hoitaa mahdolliset ilmoittautumisten epäselvyydet, Emit-korttien vuokraukset ja Emit-numeroiden muutokset jne. Epäkuntoisten Emit-korttien tilalle on saatavissa rajoitetusti vuokrakortteja. Vuokra on 3 euroa/kortti. Kadotetusta vuokrakortista peritään uuden kortin hinta (80 euroa). Emit-numeron muutoksesta peritään 2 euroa. Vuokratut Emit-kortit palautetaan infoon.

9. Emit-kortin tarkistuspiste
Kilpailukeskuksessa on Emit-kortin tarkistuspiste (0-leimasin).

10. Lähtöluettelo
Lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailukeskuksessa ja esilähdössä sekä internetissä www.kansu.fi. Tarkista, että Emit-korttisi numero on oikein lähtöluettelossa. Korjausilmoitus tehdään tarvittaessa infoon.

11. Esilähtö
Kilpailijoita ei erikseen kutsuta esilähtöön. Emit-tarkistuslipukkeet ovat saatavissa esilähdössä. Kilpailunumeroita ei käytetä.

12. Lähtö
Kilpailussa on käytössä kaksi lähtöpaikkaa. Lähdöstä 1 lähtevät aikuiset (H/D 16 ja vanhemmat) ja lähdöstä 2 nuoret (H/D14 ja nuoremmat).
Lähdössä 1 kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan neljä (4) minuuttia ennen lähtöaikaa. Lähtökarsinaan astuttuaan kilpailijat saavat halutessaan irralliset rastimääritteet. Emit-kortin nollaus suoritetaan kolme (3) minuuttia ennen lähtöä. Kilpailukartta on nähtävissä 2 minuuttia ennen lähtöä. Kilpailijat siirtyvät omansarjansa kartan viereen minuutin (1 min) ennen lähtöaikaa. Kartan saa ottaa lähtöhetkellä.

Lähdön 2 toiminta on kuvattu lasten ratojen erillisohjeessa (kilpailuohjeen kohta 14).
Huom! Emit-kortin numeroa ei tarkisteta, oikeellisuus on kilpailijan vastuulla. Järjestäjälle ilmoitetusta poikkeavalla kortilla kilpailleen suunnistajan suoritus hylätään (vrt. lajisäännöt 11.518).
Kuntosuunnistajille on lähdön 1 yhteydessä erillinen lähtöpaikka (katso kohdan 13 toimintaohje).

13. Kuntosuunnistus
Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan infopisteessä, jossa kuntosuunnistajat suorittavat osallistumismaksunsa (10 euroa) ja vuokraavat tarvittaessa Emit-kortin. Kuntosuunnistaja valitsee mallikartoista sen radan, mille haluaa mennä ja ilmoittaa sen toimitsijalle. Tämän jälkeen suunnistaja saa lipukkeen, jonka vie lähtö yhden (lähtö 1) vieressä olevalle kuntosuunnistustoimitsijalle. Toimitsija antaa lipukkeen mukaisen kartan ja lähettää suunnistajan maastoon. Maalissa on oma ”karsina” kuntosuunnistajille, jota kuntosuunnistajien on ehdottomasti käytettävä. Kuntosuunnistuksen lähtö suljetaan viimeisten kilpailusarjoihin osallistuvien suunnistajien ollessa lähdössä (= viimeinen lähtöaika).

14. Lasten ratojen H/D10RR, H/D12TR, H/D12 ja H/D14 erillisohjeet
Tulostekartta 6/2018, mittakaava 1:7500, käyräväli 5 m. Kartta on muovisuojuksessa.
Lähdössä on mallikartta johon on merkitty K-piste. RR- ja TR-sarjoissa nähtävissä myös kilpailurata.

Mallirastit ovat nähtävillä lähdössä.

Emit-kortin tarkistusliuskan saa lähdössä. Rastimääritteet on painettu karttaan, irrallisia rastimääritteitä ei käytetä.

− 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä kilpailijat kutsutaan lähtökarsinaan. Tarvittaessa kilpailijoille anne-taan ohjausta.
− 3 minuuttia ennen lähtöä tapahtuu Emit-kortin nollaus.
− 2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-sarjalaisille, näyttää kartasta lähdön sijainnin, suunnastaa kartan sekä osoittaa viitoituksen alun. TR-sarjoissa on nähtävissä kartta, jossa on kilpailurata. Muissa sarjoissa on nähtävissä kartta, jossa on näkyvissä K-piste.
− 1 minuutti ennen lähtöä siirrytään lähtöviivalle. TR ja suorien ratojen kilpailijat saavat karttansa.
− Lähtöpiste on K-piste.

Viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla.

Emit-kortti leimataan jokaisella rastilla, RR-radoilla RR1, RR2 jne. RR-ratojen rastit ovat viitoituksen varrella. RR-radoilla kukin puuttuva tai väärä rastileimaus aiheuttaa 10 minuutin aikasakon, suoritusta ei siis hylätä.

TR ja suoria ratoja suunnistavat leimaavat numerojärjestyksessä. Tarkista aina rastikoodi ja varmistu, että olet oikealla rastilla. Kilpailijat tulevat viimeiseltä rastilta viitoitusta pitkin kilpailukeskuksessa olevaan maaliin, jossa ajanotto tapahtuu maalileimauksena maaliviivalla olevaan Emit-leimasimeen. Tämän jälkeen edetään rauhallisesti kortinlukupisteeseen, jossa suoritetaan Emit-kortin luku. Myös keskeyttäneet tulevat maaliin ja ilmoittavat keskeytyksestään maalitoimitsijalle.

Kaikki nuorten (H/D10RR-H/D14 vuotiaiden) kilparadat on mahdollista kiertää yhdessä saattajan tai kaverin kanssa. Lähtö tapahtuu 10 minuuttia viimeisen kilpailijan lähdöstä 15 minuutin ajan. Ilmoittaudu lähtö 2:ssa.

RR, TR ja H/D12 sarjoissa palkitaan kaikki osanottajat.

15. Rastiväliajat ja tulokset
Rastiväliajat ovat kilpailusuorituksen jälkeen tulostettavissa (MTR) infossa. Väliajat ovat nähtävissä myös kisasivuilla internetosoitteessa www.kansu.fi.

16. Keskeyttäneet
Keskeyttäneet tulevat maaliin normaaliin tapaan (ml. maalileimaus, tulospalveluohjelmaan tieto kilpailijan saapumisesta maaliin) ja ilmoittavat keskeytyksestään maalitoimitsijalle. Muussa tapauksessa suoritus on hylätty.

17. Kielletyt alueet
Kiellettyjä alueita ovat viljellyt pellot ja yksi taimikko, alueet on merkitty karttaan uuden kuvausohjeen mukaisella violetilla rasterilla. Havaittu kiellon rikkominen johtaa kilpailijan hylkäämiseen.

18. Palkintojen jako
Palkinnot jaetaan sarjakohtaisesti tulosten perusteella. Pääsarjojen (H/D 21) ja kohdassa 14 mainituissa lasten sarjoissa on koottu palkintojen jako kuulutuksen mukaan. Muissa sarjoissa palkinnot on noudetta-vissa infosta sarjan valmistuttua. Kuntosarjoihin osallistuneiden kesken palkinnot arvotaan. Mahdollisesti noutamatta jääviä palkintoja voi tiedustella kilpailun jälkeen viikon ajan numerosta 050 330 9305 Raimo Maljanen.

19. Liikenne ja paikoitus
Opastus kilpailukeskukseen KT44, n. 2 km Kankaanpään keskustasta Lavian suuntaan, josta ajoaika kil-pailukeskukseen noin 10 minuuttia. Pysäköitäessä noudatettava liikenteenohjaajien opastusta.

20. Pesu, WC
Maksu 3 euroa, jolla pääsee Kuninkaanlähteen karavaanialueen saunaan ja maauimalaan. Maksu suoritetaan infoon, josta maksun suorittanut saa lipukkeen, joka luovutetaan maauimalan toimitsijalle. Karavaanialue sijaitsee kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä Kuninkaanlähteentien länsipuolella. Noudata varovaisuutta tien ylityksessä.

Kilpailukeskuksessa on WC-vaunu.

21. Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste.

22. Muksula
Muksula on kahvion yhteydessä.

23. Muut palvelut
Kilpailukeskuksessa on kahvio, suunnistustarvikemyyjä ja metrilakumyyjä.

24. Löytötavarat
Löytötavaroita voi tiedustella kahden viikon ajan kilpailun johtajalta (Raimo Maljanen) puh. 050 330 9305 tai sähköpostilla: raimo(a)ratmal.fi

Menestystä kilpailusuorituksiin!
Kankaanpää Suunnistajat ry